PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOGINS OUTLAB

loginsUotlab-01


ระบบการส่งตรวจแลบนอก หรือที่เรียกว่า OUTLAB โดยปกติแล้วเมื่อห้องแลบมีการส่งตรวจสอบแลบนอกและตรวจสอบผลการตรวจทางเว็บไซต์ของศูนย์ OUTLAB
แต่ Logins Outlab จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลไฟล์ผลการตรวจของคนไข้ เข้ามาในโปรแกรม LoginsLAB เหมือนผลคนไข้ที่ตรวจภายในห้องแลบเอง

โดยผลการตรวจที่จะเข้ามาใน LoginsLAB โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องลงผลเองหรือ scan ผลเข้าโปรแกรม เช่น ไฟล์รูปภาพอย่างเดียว ผลตรวจอย่างเดียว หรือทั้งไฟล์รูปภาพและผลตรวจ

 

ตัวอย่างการไฟล์รูปภาพอย่างเดียว


ตัวอย่างการผลการตรวจอย่างเดียว


ตัวอย่างการไฟล์รูปภาพและผลการตรวจ