PRODUCTS

บริษัท LogInS Medical จำกัด ร่วมรวม งานพัฒนาระบบ LIS หรือ  Laboratory Information Syteme เพื่อยกระบบคุณภาพงานบริการของ งานด้านสาธารณะสุข หรือด้านสุขภาพ เพื่อให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐานระบดับโลก

LOINGS QUEUE


 ระบบคิวสำหรับห้องปฏิบัติการ: เป็นระบบที่มาช่วยในเรื่องการจัดลำดับการใช้บริการผู้ป่วยของห้องปฏิบัติการให้มีความสะดวกมากขึ้น

LOINGS SMART QUEUE


ระบบคิวที่ช่วยอำนวยความสะดวก เพื่อเรียกคนไข้เฉพาะตามแผนกต่างๆของโรงพยาบาลเช่น ห้องการเงิน ห้องจ่ายยาและห้องแพทย์. .

LOINGS SMART QUEUE AUTO


เป็นระบบจัดการคิวแบบเบ็ดเสร็จ โดยโปรแกรมสามารถบริหารจัดการคิวเพื่อนำส่งคนไข้จุดแรกจนถึงจุดสุดท้ายของการรักษา โดยใช้รหัสหมายเลขแทนการเรียกชื่อคนไข้